Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Conflict among senior managers leads to poorer organizational results

The impact of strategic dissent on organizational outcomes: A meta-analytic integration

For 40 years, management researchers have assumed that a management team with differing opinions on business strategy results in better strategic decisions. Even if there is conflict. But a research team of which Daan van Knippenberg was part came to a different conclusion.

Whereas diversity of thought can be an asset, the same is not true of differing opinions about the company’s strategic direction among senior management. Diversity of perspectives can lead to better solutions to complex problems, but only if team members are open-minded enough to listen carefully to each other and are willing to truly incorporate a different point of view into their decision-making process. This does not seem to apply to disagreements about what business strategy should be.

After integrating data from dozens of scholarly articles, the team found that differing views of a company’s strategic direction among senior managers negatively impact strategic decision-making and business performance. In their study, “The impact of strategic dissent on organizational outcomes: A meta-analytic integration,” the team identifies two main causes:

  • First, strategic disagreement causes a relationship breakdown between senior managers. And when two parties retreat in the belief that the other party is wrong they are not open to further information.
  • Second, strategic disagreement leads to less relevant information being exchanged between managers. Inevitably, this roadblock hinders the decision-making process.

Download this full study from the Wiley Online Library, or read more at the site of Rice University, Jones Graduate School of Business.

Publication
Strategic Management Journal – Issue 39 – 2018

Authors
Samba, C., van, Knippenberg, D., & Miller, C. C.

Go to this research

This research is available for a fee in the Wiley Online Library.

Related publications

Related publications
Visionary Leadership
Visionary Leadership and the Pursuit of Organizational Visions
How does visionary leadership influence the achievement of strategic goals? The authors of this article examine the influence of visionary leadership of mid- and lower-level managers on the strategic impact of their teams.
Dark Side of Visionary Leadership in Strategy Implementation
How does visionary leadership influence the achievement of strategic goals? The authors of this article examine the influence of visionary leadership of mid- and lower-level managers on the strategic impact of their teams.
Intergroup knowledge integration: the role of meta-knowledge and boundary spanners
Intergroup knowledge integration involves the acquisition, processing and use of knowledge across group boundaries. Intergroup knowledge integration is a critical source of competitive advantage in modern organizations.

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company