Skip to content Skip to footer

Why, How & What

Better Company, Better Lives

At The Better Company, we focus on the here and now; we have one planet, one life. You spend a significant amount of your time working. We believe you should make the most of that time because we believe it can be better and it must be better. From individuals to businesses, organizations, and society as a whole, making things better is a choice we can all make every day. It requires the willingness to change and to be progressive. It may not always be the easiest choice, but it is the best one.

Evidence-based change

The Better Company helps organizations become the best possible version of themselves by working in an evidence-based manner on their strategic change challenge. Objective and scientifically grounded diagnoses form the basis for developing intervention strategies with predictable impact. In short, we assist your organization in establishing and executing a data-driven transformational journey to accelerate the achievement of your objectives.

Make people a priority

The human capital of the organization is still often seen as "the soft factor." But in reality, it is the only factor that truly matters, a solid and crucial factor. Because it's not a vision, ambition, or strategy that accomplishes something, it's the people coming together and doing something together. And factors related to leadership, behavior, and culture ensure that real change happens in practice as well. We therefore advocate making people a top priority.

A proven approach

To ensure predictable impact, diagnosis and dialogue always precede the design of interventions and the development of the organization. This creates a process in which you continuously improve and transform the organization into an even better version of itself. Read more about our Do Better Roadmap.

Demontsrate how, doing together, doing yourself

During a collaboration we share our approach and knowledge in such a way that organizations can apply the intervention approach themselves in the future. This prevents structural dependence on external consultants. We offer our services according to the learning principle of "demonstrate - do together - do yourself."

Discover our Do Better Scans

Do Better, Why & How

Better Company, Better Lives

Bij The Better Company gaan we uit van het hier en nu; wij hebben één planeet, één leven. Daarvan breng je veel van je tijd werkend door. Van die tijd moet je het beste maken, want wij geloven dat het beter kan en beter moet. Van mensen tot bedrijven, organisaties en de maatschappij. Waarbij het beter doen, een keuze is die we allemaal iedere dag kunnen maken. De wil om te veranderen en om vooruitstrevend te zijn. Misschien niet altijd de makkelijkste keuze, wel de beste.

Evidence-based veranderen

The Better Company helpt organisaties om de best mogelijke versie van zichzelf te worden door evidence-based te werken aan hun strategische veranderopgave. Objectieve en wetenschappelijk onderbouwde diagnoses vormen de basis voor het ontwikkelen van interventie strategieën met voorspelbare impact. Kortom, wij helpen jouw organisatie met het opzetten en uitvoeren van een datagedreven veranderbeweging om versnelling te brengen in het behalen van je doelstellingen. Dat doen we door een persoonlijke aanpak én een evidenced-based route. Zo wordt jouw organisatie succesvol en een voorbeeld voor anderen.

Mensen chefsache maken

De mensen, het menselijk kapitaal van de organisatie wordt nog vaak gezien als 'de zachte factor'. Maar in feite de enige factor die er werkelijk toe doet, een keiharde factor. Want het is niet een visie, ambitie of strategie die iets doet, het zijn de mensen die samen met elkaar iets doen. En het zijn juist die factoren op het gebied van leiderschap, gedrag en cultuur die vaak zo lastig te veranderen zijn. Waar het tegelijkertijd juist de factoren zijn die ervoor zorgen dat iets ook echt verandert in de praktijk en het daarmee je ambitie verwezenlijkt. Zonder de mensen is er niets en gebeurt er niets. De mensen behoren dus chefsache te zijn. En leiderschap, samenwerking, gedrag en cultuur de prioriteit van het topmanagement.

Gebruik van een bewezen methode

Om met voorspelbare zekerheid impact te maken werken wij met de Do Better Roadmap aanpak. Hierbij gaan diagnose en dialoog steeds vooraf aan design (van interventies) en development (ontwikkeling) van de organisatie. Zo ontstaat een proces waarin je doorlopend verbetert en je de organisatie steeds weer transformeert in een nog weer betere versie van zichzelf. Doordat we werken op basis van gevalideerde kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek aan wereldwijd erkende topuniversiteiten, is dit een voorspelbare uitkomst. Je hoeft het dus alleen maar te willen.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Het is de ambitie van The Better Company om tijdens de samenwerkingen onze aanpak en kennis zodanig te delen dat de interventieaanpak in de toekomst zelf kan worden toegepast en uitgerold. Zo wordt structurele afhankelijk van externe dienstverleners voorkomen. Wij bieden onze dienstverlening aan volgens het leerprincipe van ‘voordoen – samendoen – zelf doen’. The Better Company zal de nulmeting en alle daarmee samenhangende interventies voordoen. De effectmeting inclusief interventies na één jaar zal zij samendoen. Alle volgende effectmetingen met bijbehorende interventies kan je vervolgens zelf doen op basis van een door The Better Company te verstrekken licentie op ons platform.

Ontdek de vier domeinen en wordt een Better Company